Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  Mińsk Maz.
 
O Stacji 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim
tel/fax: 25-758-22-32 lub 25-758-63-78
 czynna: poniedziałek - piątek
godziny pracy Stacji: 730 - 1505


Numer kontaktowy telefonu dla ludności, czynny poza godzinami pracy:
0 509 407 101
prosimy dzwonić tylko w nagłych przypadkach

 
Budynek PSSE w Mińsku Mazowieckim Pl. Kilińskiego 10; foto: Bogusław Andrzejczyk

 

         Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Mińsku Mazowieckim została utworzona   w 1955 roku.

  Obszar działania Stacji obejmuje powiat miński w skład którego wchodzą gminy: Cegłów, Dobre, Dębe Wielkie, Jakubów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki,  Siennica, Stanisławów, Kałuszyn, oraz miasta: Mińsk Mazowiecki, Halinów,
Kałuszyn, Mrozy i Sulejówek.

         Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mińsku Mazowieckim pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest  lek.med. Dorota Boruta.


             Zadania i zakres działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wynikają z treści ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412).

Celem działalności Stacji jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu  mińskiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych  i zawodowych.

 

Cel ten jest realizowany poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami:

 ·       higieny środowiska,

 ·       higieny pracy w zakładach pracy,

 ·       higieny procesów nauczania i wychowania,

 ·       zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

 ·       higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia.

 


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W MIŃSKU MAZOWIECKIM

LEKARZ MED. DOROTA BORUTA

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godz. 1300 - 1500


 

 


BIP